Игри

Информация за страница Директор

   Постът директор е много желан от доста хора в наши дни, но за съжаление те често пъти са склонни да забравят едно важно обстоятелство. Става дума за това, че отговорностите са изключително сериозни и освен това всичко в управлението минава през заемащия този пост човек. Ето защо независимо дали дадена компания се развива успешно или се намира пред състояние на фалит, цялата отговорност се поема от директора. Като цяло тази длъжност е характерна за почти всички области от живота. Достатъчно е просто да се споменат директорите на училища и детски градини, в които всеки ден се записват хиляди деца. И там като във всяка една друга компания отговорностите са много и от най-различен характер. Не са много хората, които са в състояние да поемат всичко на плещите си, така че управляваната от тях корпорация да е в ред по всяко време и да отговаря на установените правила и норми.

    Под директор не се разбира непременно единствено този, който стои начело на определена фирма. Разбира се това е човекът, който отговаря за всички останали работещи, а те от своя страна са му подчинени. Заместниците на директора също са хора с главни постове и много отговорности, ето защо и те нерядко носят отговорност затова как се развива дадено нещо. В училищата заместници на директора са хора, които отговарят за администрацията или за определен курс. Директорският пост често се свързва в съзнанието на повечето хора единствено с високата длъжност и по-голямата заплата в сравнение с тази, която получават обикновените работници. Истината е, че високото парично възнаграждение трябва да се заслужи и освен това за сметка на него, цялата отговорност стои пред заемащия човека висок пост. Това е характерно не само за училища и фирми, но и абсолютно навсякъде. Един такъв пример би могъл да бъде дори футболен елитен отбор, който разполага с огромни и възлизащи на милиони евро бюджети. Като главен в този отбор, директорът носи отговорност за определяне на заплатите на футболистите, треньорското ръководство и целият останал наличен персонал. Ако обаче се стигне до проблеми с парите поради различни причини, пак той е този, който трябва да намери изход.

    За да стане даден човек директор, е необходимо на първо място да притежава редица квалификации, умения и технически познания. Такива не се придобиват единствено със следване на висше образование в университет, а също така и с работа на различни места. Тя е необходима с цел придобиването на опита, който да позволи заемането на директорския пост. В историята никак не са малко случаите, когато един обикновен и наскоро постъпил на работа във фирма служител постепенно се издига в йерархията и след време става главен директор. За да се получи това, е необходимо да се проявяват постоянно усърдие и упоритост и да се предлагат единствено такива решения пред директорския съвет на съвещания и събрания, които да са печеливши в дългосрочен план. Всеки днес със сигурност в по-малка или голяма степен е съблазнен от облагите на такъв пост, но истината е, че и не всеки притежава квалификациите.

eXTReMe Tracker